Umwelt

Par toksisko atkritumu neatļautu izgāšanu un dedzināšanu Romā 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzēja ziņo par augsnes un gaisa piesārņojumu Romas austrumu rajonos, ko izraisa bīstamu atkritumu neatļauta izgāšana un dedzināšana klejotāju apmetnēs un blakus esošajās teritorijās. Šīs prakses rezultātā šajās teritorijās, kas pazīstamas kā "degošā zeme", tiek izplatīts nāvējošs apglabātu vai sadedzinātu bīstamu atkritumu kokteilis, kas sajaucas ar toksiskiem izgarojumiem, veidojas nelikumīga atkritumu pārstrādes sistēma un notiek ar neatļautiem līdzekļiem iegūtu metāllūžņu nelikumīga reģenerācija. Eiropas līmenī Komisija rīkojās, 2014. gadā veicot apsekojumu (EU PILOT 6165/14/ENVI), lai apzinātu Pamatdirektīvas par atkritumiem pārkāpumus attiecībā uz cilvēku veselības un vides aizsardzību (Direktīvas 2008/98/EK 13. pants), un saņēma kompetento iestāžu (ministriju un pašvaldību) solījumu pieņemt atbilstošus pasākumus, lai apkarotu toksisko atkritumu nelikumīgas izgāšanas un dedzināšanas praksi un attīrītu skartās teritorijas. Valsts un vietējā līmenī šo praksi izmeklēja "parlamentārā komiteja jautājumos par drošības apstākļiem un stāvokļa pasliktināšanos pilsētās un priekšpilsētās" un uzraudzīja reģionālā tehniskā vides aizsardzības aģentūra "ARPA Lazio". Neraugoties uz Iekšlietu ministrijas un pašvaldības izsludinātajiem ārkārtas pasākumiem (tostarp militāru kontroli skartajās teritorijās), 2017. gada vasarā veiktajās pārbaudēs uz vietas tika konstatēts ļoti augsts piesārņojošo materiālu un patogēnu (dioksīnu un furānu) līmenis. Tāpēc lūgumraksta iesniedzēja lūdz Eiropas iestādes sadarboties ar valsts kompetentajām iestādēm, lai apzinātu visus iespējamos Kopienas saistību pārkāpumus šajā jomā.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international