Umwelt

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję informuje o zanieczyszczeniu gleby i powietrza we wschodnich dzielnicach Rzymu, spowodowanym niebezpiecznym nielegalnym składowaniem i spalaniem odpadów na osiedlach nomadów i na terenach sąsiadujących. Praktyka ta, znana jako „region pożarów”, polega na łączeniu śmiertelnej mieszanki niebezpiecznych, zakopanych lub spalonych odpadów z toksycznymi oparami i paliwami w nielegalnym systemie przetwarzania odpadów, jak również na nielegalnym odzysku złomu uzyskanego w sposób niedozwolony. Na szczeblu europejskim Komisja podjęła działania i przeprowadziła w 2014 r. badanie (EU PILOT 6165/14/ENVI) mające na celu ustalenie naruszeń dyrektywy ramowej w sprawie odpadów w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska (art. 13 dyrektywy 2008/98/WE), przy czym właściwe organy (ministerstwa i organy administracji gminnej) zobowiązały się do przyjęcia odpowiednich środków w celu zwalczania nielegalnego składowania i spalania odpadów toksycznych oraz w celu oczyszczenia dotkniętych nimi obszarów. Na poziomie krajowym i lokalnym praktyka ta była przedmiotem dochodzenia prowadzonego przez „parlamentarną komisję ds. warunków bezpieczeństwa i pogarszania się stanu miast i ich przedmieść”, a także podlegała monitorowaniu przez regionalną agencję techniczną ds. ochrony środowiska ARPA Lazio. Pomimo wyjątkowych środków zapowiedzianych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Gminnej (w tym kontroli wojskowej na dotkniętych obszarach), analizy przeprowadzone na miejscu latem 2017 r. wykazały ogromne ilości materiałów zanieczyszczających i czynników chorobotwórczych (dioksyny i furany). W związku z tym składająca petycję zwraca się do instytucji europejskich o współpracę z właściwymi władzami krajowymi w celu ustalenia ewentualnych naruszeń zobowiązań wspólnotowych w tej dziedzinie.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international