Umwelt

Over het illegaal dumpen en verbranden van giftig afval in Rome 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indienster meldt de vervuiling van bodem en lucht in de oostelijke wijken van Rome, die wordt veroorzaakt door het gevaarlijk illegaal dumpen en verbranden van afval op terreinen voor nomadisch levende personen en aangrenzende gebieden. Deze praktijk, die bekend staat als "land der vuren", verspreidt een dodelijke cocktail van gevaarlijk begraven of verbrand afval die zich vermengt met giftige dampen en een illegaal afvalverwerkingssysteem en de illegale berging van met ongeautoriseerde middelen verkregen schroot in stand houdt. Op Europees niveau heeft de Commissie actie ondernomen door in 2014 een onderzoek uit te voeren (EU PILOT 6165/14/ENVI), waarbij werd gezocht naar inbreuken op de kaderrichtlijn afvalstoffen voor de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu (artikel 13 van Richtlijn 2008/98/EG), waarbij het van de bevoegde autoriteiten (ministeries en gemeentebesturen) de toezegging kreeg dat passende maatregelen zouden worden genomen om het illegale dumpen en verbranden van giftig afval aan te pakken en de getroffen gebieden te zuiveren. Op nationaal en lokaal niveau was de praktijk het voorwerp van onderzoek door de parlementaire commissie over de veiligheidstoestand en de achteruitgang van steden en de randen ervan. Ook werd de praktijk gemonitord door het technische regionale agentschap voor milieubescherming, "ARPA Lazio". Ondanks de uitzonderlijke maatregelen die het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeentelijk Bestuur aankondigde (waaronder militair toezicht in de getroffen gebieden) kwamen uit in de zomer van 2017 ter plaatse uitgevoerde analyses zeer hoge niveaus van verontreinigende materialen en ziekteverwekkers (dioxines en furanen) naar voren. Daarom verzoekt indienster dat de Europese instellingen samen met nationale bevoegde autoriteiten alle mogelijke inbreuken op EU-verplichtingen op dit terrein in kaart brengen.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international