Umwelt

Roberta Angelilli mürgiste jäätmete ebaseadusliku ladustamise ja põletamise kohta Roomas 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja annab teada Rooma idapoolsetes linnaosades esinevast pinnase- ja õhusaastest, mida põhjustavad ohtlike jäätmete ebaseaduslik ladustamise ja põletamine rändajate laagripaikades ja naaberpiirkondades. Nn põleva maa tava tekitab ohtlike maetud või põletatud jäätmete eluohtlikku kooslust, mis seguneb mürgiste aurudega. See soodustab ebaseadusliku jäätmetöötlussüsteemi toimimist, millele lisandub keelatud viisil kogutud vanametalli ebaseaduslik taaskasutus. Euroopa tasandil viis komisjon 2014. aastal läbi uuringu (EU PILOT 6165/14/ENVI), mille eesmärk oli tuvastada kõik jäätmete raamdirektiivi rikkumised seoses inimeste tervise ja keskkonna kaitsega (direktiivi 2008/98/EÜ artikkel 13). Pädevad asutused (ministeeriumid ja kohalikud omavalitsused) kohustusid võtma asjakohaseid meetmeid, et võidelda mürgiste jäätmete ebaseadusliku ladustamise ja põletamise vastu ning puhastada mõjutatud piirkonnad. Riigi ja kohalikul tasandil uurisid seda tava ohutustingimuste ning linnade ja äärelinnade seisukorra halvenemisega tegelev parlamendikomisjon ning keskkonnakaitsega tegelev piirkondlik tehniline asutus ARPA Lazio. Vaatamata siseministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse välja kuulutatud erakorralistele meetmetele (sealhulgas sõjaline kontroll mõjutatud piirkondades), ilmnes 2017. aasta suvel tehtud kohapealsetest analüüsidest, et saastavaid materjale ja haigusetekitajaid (dioksiinid ja furaanid) on tohutul hulgal. Seetõttu palub petitsiooni esitaja, et Euroopa institutsioonid teeksid koostööd riigi pädevate asutustega, et teha kindlaks kõik võimalikud ühenduse kohustuste rikkumised selles valdkonnas.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international