Umwelt

Myrkyllisten jätteiden laittomasta hävittämisestä ja polttamisesta Roomassa 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Vetoomuksen esittäjä kertoo maaperän ja ilman pilaantumisesta Rooman itäpuolella, koska vaarallista jätettä hävitetään ja poltetaan laittomasti matkailukohteissa ja lähialueilla. ”Tulimaana” tunnetussa käytännössä ympäristöön leviää tuhoisaa yhdistelmää vaarallista haudattua tai poltettua jätettä, johon sekoittuu laittoman jätteenkäsittelyjärjestelmän myrkyllisiä kaasuja ja polttoaineita sekä luvattomasti hankittua romumetallia. Komissio ryhtyi unionin laajuisiin toimiin tekemällä vuonna 2014 tutkimuksen (EU PILOT 6165/14/ENVI), jossa pyrittiin tunnistamaan jätteitä koskevan puitedirektiivin rikkomiset ihmisten terveyden ja ympäristön suojelun osalta (direktiivin 2008/98/EY 13 artikla). Toimivaltaiset viranomaiset (ministeriöt ja kunnallishallinnot) sitoutuivat toteuttamaan asianmukaisia toimenpiteitä myrkyllisten jätteiden laittoman hävittämisen ja polttamisen torjumiseksi ja pilaantuneiden alueiden puhdistamiseksi. Kansallisella ja paikallisella tasolla ”turvallisia olosuhteita sekä kaupunkien ja niiden laita-alueiden pilaantumista käsittelevä parlamentaarinen komitea” teki kyseisen käytännön osalta tutkimuksen, ja ympäristönsuojelun tekninen aluevirasto (ARPA Lazio) seurasi tilannetta. Huolimatta sisä- ja kunnallishallintoministeriön ilmoittamista poikkeustoimenpiteistä (kuten sotilaallinen valvonta kyseisellä alueella), kesän 2017 aikana paikan päällä tehdyissä analyyseissä paljastui huikea määrä saastuttavia materiaaleja ja patogeenisiä aineita (dioksiineja ja furaaneja). Tämän johdosta vetoomuksen esittäjä vaatii, että Euroopan unionin toimielimet pyrkivät yhdessä kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa määrittämään yhteisön velvoitteiden kaikki mahdolliset rikkomiset tällä alalla.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international