Umwelt

относно незаконното изхвърляне и изгаряне на токсични отпадъци в Рим 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителката на петицията съобщава за замърсяването на почвата и въздуха в източните окръзи на Рим, причинено от опасно незаконно изхвърляне и изгаряне на отпадъци в туристическите обекти и съседните райони. Практиката, позната като „земя на огньове“, разпространява смъртоносен коктейл от опасни заровени или изгорели отпадъци, които се смесват с токсични изпарения и захранват незаконна система за преработка на отпадъци, както и незаконното възстановяване на метален скрап, получено чрез неразрешени средства. На равнището на ЕС през 2014 г. Комисията извърши проучване („EU PILOT“ 6165/14/ENVI), целящо идентифициране на нарушенията на Рамковата директива за отпадъците по отношение на защитата на здравето на човека и на околната среда (член 13 от Директива 2008/98/ЕО), като получи задължението на компетентните органи (министерства и общински администрации) да предприемат подходящи мерки за борба с практиката за незаконно изхвърляне и изгаряне на токсични отпадъци и за почистването на засегнатите области. На национално и местно равнище практиката беше обект на разследване от „парламентарната комисия за условията за безопасност и влошаването на градовете и техните предградия“, както и беше наблюдавана от техническата регионална агенция за опазване на околната среда, „ARPA Лацио“. Въпреки извънредните мерки, обявени от Министерство на вътрешните работи и общинската администрация (включително и военен контрол в засегнатите области), анализи на място, извършени през лятото на 2017 г., разкриха изключително високи равнища на замърсяващи материали и патогенни агенти (диоксини и фурани). В резултат на това вносителката изисква европейските институции да работят с националните компетентни органи, за да идентифицират всички възможни нарушения на задълженията към Общността в тази област.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international