Umwelt

O nezakonitom odlaganju i spaljivanju otrovnog otpada u Rimu 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Podnositeljica predstavke navodi da u istočnim dijelovima Rima dolazi do onečišćenja tla i zraka zbog opasnog nezakonitog odlaganja i spaljivanja otpada u nomadskim obitavalištima i susjednim područjima. Ta praksa, poznata kao „vatrena zemlja”, rezultira širenjem smrtonosnog koktela opasnog zakopanog ili spaljenog otpada koji se miješa s toksičnim isparavanjima, uz ilegalan sustav obrade otpada i ilegalnu oporabu metalnog otpada, pribavljenog na neovlašten način. Na europskoj razini, Komisija je 2014. provela ispitivanje (EU PILOT 6165/14/ENVI) kako bi se utvrdilo je li došlo do kršenja Okvirne direktive o otpadu u pogledu zaštite zdravlja ljudi i okoliša (članak 13. Direktive 2008/98/EZ), a nadležna tijela (ministarstva i gradske uprave) obvezala su se da će usvojiti potrebne mjere za borbu protiv prakse nezakonitog odlaganja i spaljivanja toksičnog otpada i za saniranje zahvaćenih područja. Na nacionalnoj i lokalnoj razini navedena praksa bila je predmetom istrage „parlamentarnog odbora o sigurnosnim uvjetima i pogoršanju uvjeta u gradovima i rubnim gradskim područjima” te je proveden nadzor u organizaciji tehničke regionalne agencije za zaštitu okoliša „ARPA Lazio”. Usprkos izvanrednim mjerama koje su najavili ministarstvo unutarnjih poslova i gradska uprava (koje uključuju vojni nadzor u problematičnim područjima), analize provedene u ljeto 2017. na dotičnim područjima pokazale su iznimno visoke razine onečišćujućih materijala i patogenih agensa (dioksini i furani). Podnositeljica predstavke stoga traži da europske institucije zajedno s nacionalnim nadležnim tijelima identificiraju sve moguće povrede obveze Zajednice u tom području.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international