Umwelt

O nezákonnom ukladaní a spaľovaní toxického odpadu v Ríme 

Roberta Angelilli
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
8 Supporters 8 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľka petície informuje o znečisťovaní pôdy a ovzdušia vo východných štvrtiach mesta Rím, ktoré je spôsobené nebezpečným nezákonným ukladaním a spaľovaním odpadu v lokalitách kočovnícky žijúcich obyvateľov a v susedných oblastiach. Touto praxou, ktorá je známa ako „územie ohňov“, sa šíri smrteľná kombinácia nebezpečného zakopaného alebo spáleného odpadu, ktorý sa mieša s jedovatým dymom a je živnou pôdou pre nezákonný systém spracovania odpadu, ako aj nezákonné zhodnocovanie kovového šrotu získaného nepovoleným spôsobom. Na európskej úrovni konala Komisia, a to prostredníctvom prieskumu v roku 2014 (EU Pilot 6165/14/ENVI), ktorého cieľom bolo identifikovať každé porušenie rámcovej smernice o odpadoch v súvislosti s ochranou ľudského zdravia a životného prostredia (článok 13 smernice 2008/98/ES) a prijať záväzok príslušných orgánov (ministerstiev a miestnych orgánov), že podniknú primerané kroky na boj proti praxi nezákonného ukladania a spaľovania toxického odpadu a vyčistia postihnuté oblasti. Na vnútroštátnej a miestnej úrovni bola táto prax predmetom vyšetrovania „parlamentného výboru pre bezpečnostné podmienky a úpadok miest a ich okrajových častí“, ako aj monitorovania technickej regionálnej agentúry na ochranu životného prostredia (ARPA Lazio). Napriek mimoriadnym opatreniam, ktoré oznámili ministerstvo vnútra a miestna správa (vrátane vojenskej kontroly v postihnutých oblastiach), odhalili analýzy vykonané priamo na mieste v lete roku 2017 obrovské množstvá znečisťujúcich látok a patogénov (dioxínov a furánov). Na základe toho predkladateľka petície žiada, aby európske inštitúcie spolupracovali s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi s cieľom identifikovať všetky prípady možného porušenia povinností Spoločenstva v tejto oblasti.

Thank you for your support, Roberta Angelilli

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international