Rechtstaatlichkeit

Ve věci zavedení právních předpisů EU pro ochranu oznamovatelů 

Partit Demokratiku
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel petice jménem maltské Demokratické strany žádá Evropskou unii, aby zvážila zavedení právních předpisů, jež by upravovaly ochranu oznamovatelů. Předkladatel se domnívá, že oznamovatelé mají zásadní význam pro řádný chod demokratického státu, a zdůrazňuje, že jejich ochrana je naprosto nezbytná pro zachování právního státu. Dále uvádí, že v některých členských státech jsou zákony na ochranu oznamovatelů ignorovány a manipulovány, a že oznamovatelé tak čelí systematickému obtěžování a zastrašování. Předkladatel navrhuje, aby byly status a ochrana oznamovatelů vymezeny v právních předpisech EU a aby nejvyšší soudy členských států jednaly a vydávaly rozhodnutí ve věcech, kdy rezidenti EU žádají o status oznamovatele. Jakmile by některá osoba získala status oznamovatele, měl by být uznáván všemi členskými státy a oznamovatel by v nich měl požívat ochrany.

Thank you for your support, Partit Demokratiku

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now