Rechtstaatlichkeit

För ”Partit Demokratiku”, om att införa lagstiftning i EU till skydd för visselblåsare 

Partit Demokratiku
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

På uppdrag av Maltas demokratiska parti uppmanar framställaren EU att överväga införandet av lagstiftning som skyddar visselblåsare. Framställaren anser att visselblåsare fyller en viktig funktion i ett demokratiskt land och betonar att deras skydd är viktigt för att upprätthålla rättsstatsprincipen. Framställaren hävdar att lagstiftning som ska skydda visselblåsare åsidosätts och manipuleras i vissa medlemsstater, då de utsätts för systematiska trakasserier och hotelser. Framställaren anser att status som och skydd för visselblåsare bör fastställas i EU-lagstiftningen och att medlemsstaternas högsta domstolar bör pröva och döma i fall där personer som är bosatta i EU ansöker om visselblåsarstatus. Om de tilldelas visselblåsarstatus bör denna status respekteras och skyddas av alla medlemsstater.

Thank you for your support, Partit Demokratiku

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now