Rechtstaatlichkeit

от името на „Partit Demokratiku“, относно въвеждането на законодателство в Европейския съюз за защита на лицата, сигнализиращи за нередности 

Partit Demokratiku
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията призовава Европейския съюз, от името на Малтийската демократическа партия, да разгледа възможността за въвеждане на законодателство за защита на лицата, сигнализиращи за нередности. Вносителят на петицията счита, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят ключова роля за функционирането на една демократична държава, и подчертава, че тяхната защита е от съществено значение за запазване на принципите на правовата държава. Вносителят на петицията твърди, че в някои държави членки законодателството за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, се пренебрегва и манипулира, като тези лица са подложени на системен тормоз и сплашвания. Вносителят на петицията предлага статутът и защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, да бъдат определени в законодателството на ЕС, и счита, че върховните съдилища на държавите членки следва да разглеждат и да се произнасят по дела, в които лица, пребиваващи в ЕС, търсят статут на лице, сигнализиращо за нередности. След като им бъде даден статут на лице, сигнализиращо за нередности, този статут следва да се зачита и защитава от всички държави членки.

Thank you for your support, Partit Demokratiku

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now