Rechtstaatlichkeit

Marcus Lauri erakonna Partit Demokratiku nimel õigusaktide vastuvõtmise kohta Euroopa Liidus, et kaitsta rikkumisest teatajaid 

Partit Demokratiku
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
5 Supporters 5 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 3 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja palub Euroopa Liidul Malta Demokraatliku Partei nimel kaaluda võimalust võtta kasutusele rikkumisest teatajate kaitsmist käsitlevad õigusaktid. Petitsiooni esitaja usub, et rikkumisest teatajad on demokraatliku riigi toimimise seisukohast otsustava tähtsusega ning rõhutab, et nende kaitse on hädavajalik õigusriigi põhimõtete tagamiseks. Petitsiooni esitaja märgib, et teatavates liikmesriikides eiratakse ja manipuleeritakse õigusakte, mille eesmärk on kaitsta rikkumisest teatajaid, sest rikkumisest teatajad puutuvad kokku süstemaatilise ahistamise ja hirmutamisega. Petitsiooni esitaja teeb ettepaneku määratleda rikkumisest teataja staatus ja kaitse ELi õigusaktides ning soovitab, et liikmesriikide kõrged kohtud võtaksid menetlusse kohtuasjad, mille puhul ELi kodanikud taotlevad rikkumisest teataja staatust, ning teeksid sellistes kohtuasjades otsuse. Rikkumisest teataja staatuse saamisel peaksid seda austama ja kaitsma kõik liikmesriigid.

Thank you for your support, Partit Demokratiku

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now