Zusammenleben

Ve věci uznání práv občanů EU pro státní příslušníky Spojeného království po brexitu 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
266 Supporters 266 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel žádá, aby EU udělala vše, co je v její pravomoci, aby se dodržovaly práva a zájmy občanů Spojeného království, kteří chtějí zůstat občany EU. Je toho názoru, že práva občanů EU by se měla vztahovat i na občany Spojeného království spadající pod jurisdikci některého z 27 členských států, pokud o to požádají, a stejně tak i na občany EU ve Spojeném království. Tvrdí, že by Evropská unie měla jednat, v případě nutnosti jednostranně, aby se zachovala práva těch, kteří po brexitu požádají, aby byli zaregistrováni jako „přidružení občané EU“.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international