Zusammenleben

Ve věci uznání práv občanů EU pro státní příslušníky Spojeného království po brexitu 

Ian Stock
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
266 Supporters 266 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel žádá, aby EU udělala vše, co je v její pravomoci, aby se dodržovaly práva a zájmy občanů Spojeného království, kteří chtějí zůstat občany EU. Je toho názoru, že práva občanů EU by se měla vztahovat i na občany Spojeného království spadající pod jurisdikci některého z 27 členských států, pokud o to požádají, a stejně tak i na občany EU ve Spojeném království. Tvrdí, že by Evropská unie měla jednat, v případě nutnosti jednostranně, aby se zachovala práva těch, kteří po brexitu požádají, aby byli zaregistrováni jako „přidružení občané EU“.

Thank you for your support, Ian Stock

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now