Zusammenleben

Om tillerkännande av de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet för brittiska medborgare efter brexit 

Ian Stock
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
266 Supporters 266 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren ber Europeiska unionen att göra allt den kan för att upprätthålla rättigheterna och skydda intressena för de brittiska medborgare som vill behålla medborgarskap i EU. Framställaren anser att de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet i så stor utsträckning som möjligt bör utvidgas till brittiska medborgare som så begär när de lyder under en av de 27 medlemsstaternas jurisdiktion och, på motsvarande sätt, till EU-medborgare i Förenade kungariket. Framställaren hävdar att EU bör agera, om nödvändigt ensidigt, för att bevara rättigheterna för dem som vill registrera sig som ”associerade EU-medborgare” efter brexit.

Thank you for your support, Ian Stock

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now