Zusammenleben

Om tillerkännande av de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet för brittiska medborgare efter brexit 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
266 Supporters 266 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren ber Europeiska unionen att göra allt den kan för att upprätthålla rättigheterna och skydda intressena för de brittiska medborgare som vill behålla medborgarskap i EU. Framställaren anser att de rättigheter som följer av unionsmedborgarskapet i så stor utsträckning som möjligt bör utvidgas till brittiska medborgare som så begär när de lyder under en av de 27 medlemsstaternas jurisdiktion och, på motsvarande sätt, till EU-medborgare i Förenade kungariket. Framställaren hävdar att EU bör agera, om nödvändigt ensidigt, för att bevara rättigheterna för dem som vill registrera sig som ”associerade EU-medborgare” efter brexit.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international