Arbeit

Ve věci údajné diskriminace v souvislosti s neprodloužením jeho zaměstnaneckého poměru a neslučitelnosti s celním právem Společenství 

Wojciech Zieliński
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 Supporters 24 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 7 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel pracoval jako úředník v polské celní správě od roku 1993 a zodpovídal za celní kontrolu. Je jedním z mnoha celních úředníků, kteří byli propuštěni v roce 2017, když nedošlo k prodloužení jejich pracovní smlouvy, tj. nebylo jim nabídnuto prodloužení zaměstnaneckého poměru poté, co se změnil právní status celní správy. Byli začleněni do struktury Národní daňové správy pod názvem Celní a daňová správa. Předkladateli údajně nebyla nabídnuta žádná další práce v důsledku jeho členství v odborové organizaci „Celnicy PL“ a jeho aktivního zapojení do protestů celních úředníků proti změnám postupů pro zaměstnávání. Předkladatel navíc rovněž zpochybňuje své odvolání z funkce, které mu vzhledem k jeho zvláštnímu právnímu statutu brání v možnosti soudní ochrany, což je podle něj v rozporu nikoli pouze s polským právem, ale rovněž s Listinou základních práv Evropské unie.

Thank you for your support, Wojciech Zieliński

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now