Ve věci údajné diskriminace v souvislosti s neprodloužením jeho zaměstnaneckého poměru a neslučitelnosti s celním právem Společenství 

Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 supporters 24 in European Union

Collection finished

24 supporters 24 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel pracoval jako úředník v polské celní správě od roku 1993 a zodpovídal za celní kontrolu. Je jedním z mnoha celních úředníků, kteří byli propuštěni v roce 2017, když nedošlo k prodloužení jejich pracovní smlouvy, tj. nebylo jim nabídnuto prodloužení zaměstnaneckého poměru poté, co se změnil právní status celní správy. Byli začleněni do struktury Národní daňové správy pod názvem Celní a daňová správa. Předkladateli údajně nebyla nabídnuta žádná další práce v důsledku jeho členství v odborové organizaci „Celnicy PL“ a jeho aktivního zapojení do protestů celních úředníků proti změnám postupů pro zaměstnávání. Předkladatel navíc rovněž zpochybňuje své odvolání z funkce, které mu vzhledem k jeho zvláštnímu právnímu statutu brání v možnosti soudní ochrany, což je podle něj v rozporu nikoli pouze s polským právem, ale rovněž s Listinou základních práv Evropské unie.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now