W sprawie domniemanej dyskryminacji w związku z nieprzedłużeniem stosunku pracy oraz niezgodnościami z prawem wspólnotowym przepisów służb celnych 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 24 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję pracował jako funkcjonariusz celny w polskich służbach celnych od 1993 roku zajmując się kontrolą celną. To jeden z licznych funkcjonariuszy służby celnej zwolnionych w 2017 r. wskutek nie przedłużenia stosunku pracy tj. nie otrzymania propozycji dalszej pracy, wymaganej po zmianie stanu prawnego służb celnych po włączeniu ich pod nazwą Służby Celno-Skarbowe w struktury Krajowej Administracji Skarbowej. Zdaniem składającego petycję wpływ na nieprzedstawienie mu propozycji dalszej pracy miała jego przynależność do związku zawodowego „Celnicy PL” oraz aktywna działalność i krytyczne opinie wyrażane w związku ze zmianami procedur. Ponadto składający petycję poddaje w wątpliwość zwolnienie go ze służby wykluczające ze względu na specyficzną konstrukcję prawną możliwość ochrony sądowej, co jego zdaniem jest nie tylko niezgodne z prawem polskim, ale też niezgodne z Kodeksem Praw Podstawowych UE.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now