Om påstået forskelsbehandling med hensyn til manglende forlængelse af hans ansættelse og uforenelighed med Fællesskabets toldlovgivning 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 supporters 24 in European Union

Collection finished

24 supporters 24 in European Union

Collection finished

  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren havde arbejdet som tolder i det polske toldvæsen siden 1993 og havde ansvaret for toldkontrol. Han er en af de mange toldere, der blev afskediget i 2017, da deres ansættelseskontrakter ikke blev forlænget, dvs. at de ikke blev tilbudt yderligere ansættelse, efter at toldvæsenets status var blevet ændret. Toldvæsenet blev integreret i den nationale skatte- og afgiftsforvaltnings struktur under betegnelsen told-, skatte- og afgiftsstyrelsen. Ifølge andrageren blev han ikke tilbudt yderligere arbejde på grund af hans medlemskab af fagforeningen "Celnicy PL" og hans aktive deltagelse i toldernes protester over ændringer i ansættelsesprocedurerne. Andrageren sætter endvidere spørgsmålstegn ved sin afskedigelse, der som følge af hans særlige retlige status udelukker ham fra retsbeskyttelse, hvilket han ikke kun anser for stridende imod polsk ret, men også imod Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now