Wojciech Zieliński väidetava diskrimineerimise kohta seoses tema töösuhte pikendamata jätmisega ning ühenduse tolliõigusele mittevastavuse kohta 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 24 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja töötas alates 1993. aastast Poola tolliametis ametnikuna ja vastutas tollikontrolli eest. Ta on üks paljudest tolliametnikest, kes vabastati 2017. aastal ametist, kui nende töölepingut ei pikendatud, s.o neile ei pakutud pärast tolliteenistuse õigusliku seisundi muutmist võimalust töösuhte jätkamiseks. Nad integreeriti tolli- ja maksuteenistuse nime all toimivasse riikliku maksuameti struktuuri. Petitsiooni esitaja sõnul ei pakutud talle edasist tööd tema kuulumise tõttu ametiühingusse „Celnicy PL“ ning aktiivse osalemise tõttu tolliametnike tööprotseduuride muutmise vastastes protestides. Lisaks sellele seab petitsiooni esitaja kahtluse alla oma ametist vabastamise, mis tema erilist õiguslikku staatust arvestades jätab ta ilma juriidilise kaitseta, mis on tema arvates vastuolus mitte ainult Poola õigusega, vaid ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now