Om påstådd diskriminering med avseende på att hans anställning inte förlängdes samt oförenlighet med gemenskapens tullbestämmelser 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 24 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren har sedan 1993 arbetat som handläggare vid den polska tullförvaltningen och ansvarade för tullkontroll. Han är en av många tulltjänstemän som avskedades år 2017 när deras anställningsavtal inte förlängdes, dvs. de erbjöds ingen fortsatt anställning, efter att tullförvaltningens rättsliga status ändrades. De integrerades i den nationella skatteförvaltningens struktur under benämningen tull- och skatteförvaltningen. Enligt framställaren erbjöds han inget ytterligare arbete på grund av hans medlemskap i fackföreningen ”Celnicy PL” och hans aktiva deltagande i tulltjänstemännens protester mot förändringarna i anställningsförfarandena. Vidare ifrågasätter framställaren även att han sagts upp från sin tjänst vilket, på grund av hans särskilda rättsliga status, utestänger honom från rättsligt skydd, som han inte enbart anser strida mot polsk lagstiftning, utan även mot Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now