Dwar l-allegata diskriminazzjoni fir-rigward tan-nuqqas li jiġi estiż l-impjieg tiegħu u tal-inkompatibbiltà mal-liġi doganali tal-Komunità 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 24 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Il-petizzjonant kien ilu jaħdem bħala uffiċjal fis-servizz doganali Pollakk sa mill-1993 u kien responsabbli għall-kontroll doganali. Huwa wieħed mill-ħafna uffiċjali doganali li tkeċċew fl-2017 meta l-kuntratti tal-impjieg tagħhom ma ġewx estiżi, jiġifieri ma ġewx offruti impjieg ieħor, wara li nbidel l-istatus legali tas-servizzi doganali. Huma ġew integrati fl-istruttura tal-Amministrazzjoni tad-Dħul Nazzjonali bl-isem Servizzi Doganali u tad-Dħul. Skont il-petizzjonant, huwa ma ġie offrut l-ebda impjieg ieħor minħabba s-sħubija tiegħu fir-trejdjunjin "Celnicy PL" u l-involviment attiv tiegħu fil-protesti tal-uffiċjali doganali kontra l-bidliet fil-proċeduri tal-impjieg. Barra minn hekk, il-petizzjonant iqajjem ukoll dubji dwar it-tkeċċija mill-impjieg tiegħu li, minħabba l-istatus legali speċifiku tiegħu, teskludih mill-protezzjoni ġudizzjarja, li huwa jqis mhux biss bħala kuntrarja għal-liġi Pollakka, iżda wkoll il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now