Par varbūtēju diskrimināciju attiecībā uz viņa darba līguma nepagarināšanu un neatbilstību Kopienas muitas tiesību aktiem 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 24 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs kopš 1993. gada bija Polijas muitas dienesta darbinieks un bija atbildīgs par muitas kontroli. Viņš ir viens no daudziem muitas darbiniekiem, kas tika atlaisti 2017. gadā, kad viņu darba līgumi netika pagarināti, t. i., pēc muitas dienesta juridiskā statusa maiņas viņiem netika piedāvāts turpināt darba attiecības. Muitas dienests tika integrēts Valsts ieņēmumu administrācijas struktūrā kā Muitas un ieņēmumu dienests. Lūgumraksta iesniedzējs apgalvo, ka viņam netika piedāvāts turpināt darba attiecības saistībā ar viņa dalību arodbiedrībā "Celnicy PL" un aktīvu iesaistīšanos muitas darbinieku protestos pret izmaiņām nodarbinātības procedūrās. Lūgumraksta iesniedzējs turklāt apšauba savu atbrīvošanu no pienākumiem, jo viņa īpašā juridiskā statusa dēļ viņam ir liegta iespēja izmantot tiesisko aizsardzību, bet tas, viņaprāt, ir pretrunā ne tikai Polijas tiesību aktiem, bet arī ES Pamattiesību hartai.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now