Arbeit

O údajnej diskriminácii v súvislosti s nepredĺžením jeho zamestnania a o nezlučiteľnosti s colným právom Spoločenstva 

Wojciech Zieliński
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 Supporters 24 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície pracoval ako dôstojník v poľských colných službách od roku 1993 a bol zodpovedný za colné kontroly. Je jedným z mnohých colných úradníkov, ktorí boli prepustení v roku 2017, keď ich pracovné zmluvy neboli predĺžené, t. j. nebolo im ponúknuté ďalšie zamestnanie po zmene právneho postavenia colných služieb. Začali sa integrovať do štruktúry národnej správy príjmov pod názvom Colné a daňové služby. Podľa predkladateľa petície mu neponúkli žiadnu ďalšiu prácu pre jeho členstvo v odborovej organizácii „Celnicy PL“ a jeho aktívnu účasť na protestoch colných úradníkov proti zmenám v postupoch v zamestnávaní. Predkladateľ petície ďalej spochybňuje svoje prepustenie z funkcie, ktoré ho z dôvodu jeho osobitného právneho postavenia vylučuje zo súdnej ochrany, čo je podľa neho nielen v rozpore s poľským právom, ale aj s Chartou základných práv EÚ.

Thank you for your support, Wojciech Zieliński

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now