σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις όσον αφορά τη μη παράταση της απασχόλησής του και την ασυμβατότητα με το κοινοτικό τελωνειακό δίκαιο 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 24 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Ο αναφέρων εργαζόταν ως υπάλληλος της πολωνικής τελωνειακής υπηρεσίας από το 1993 και ήταν υπεύθυνος για τον τελωνειακό έλεγχο. Είναι ένας από τους πολυάριθμους τελωνειακούς υπαλλήλους που απολύθηκαν το 2017, όταν δεν παρατάθηκαν οι συμβάσεις εργασίας τους, ήτοι δεν τους προσφέρθηκε περαιτέρω απασχόληση όταν άλλαξε το νομικό καθεστώς των τελωνειακών υπηρεσιών. Οι υπάλληλοι αυτοί ενσωματώθηκαν στη δομή της Εθνικής Διοίκησης Εσόδων με την ονομασία Τελωνειακές και Φορολογικές Υπηρεσίες. Σύμφωνα με τον αναφέροντα, δεν του προσφέρθηκε άλλη απασχόληση λόγω της συμμετοχής του στη συνδικαλιστική οργάνωση «Celnicy PL» και της ενεργούς συμμετοχής του στις διαμαρτυρίες των τελωνειακών υπαλλήλων κατά των αλλαγών στις διαδικασίες απασχόλησης. Επιπλέον, ο αναφέρων θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση την απόλυσή του από την υπηρεσία, η οποία λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος της, τον αποκλείει από τη νομική προστασία, γεγονός που θεωρεί ότι είναι αντίθετο όχι μόνο προς το πολωνικό δίκαιο αλλά και προς τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now