Zusammenleben

Ve věci potřeby anulovat rozhodnutí vystoupit z EU podle článku 50 SEU 

P. D.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
24 Supporters 24 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 5 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Předkladatel žádá, aby EU udělala vše, co je v její pravomoci, aby byly dodrženy práva a zájmy občanů Velké Británie, kteří chtějí zůstat občany EU. Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr rozhodl, že kampaň pro vystoupení Velké Británie z EU byla protiprávní, předkladatel zastává názor, že by referendum o vystoupení mělo být prohlášeno za neplatné a stejně tak i dopis s oznámením o vystoupení podle článku 50. Uvádí, že Evropský parlament by neměl uznat rozhodnutí Velké Británie založené na protiprávní kampani. Žádá, aby oznámení o vystoupení bylo odmítnuto EU namísto toho, aby ho Spojené království odvolalo samo.

Thank you for your support, P. D.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international