Administration

Petition No 1156/2019 by Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
17,333 Supporters 17,333 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Lūgumraksta iesniedzējs apraksta, kā Eiropas Parlaments 20. gs. 50. gados sāka savu darbību Strasbūrā, izmantojot Eiropas Padomes ēku, bet pēc tam nolēma ierīkot pats savu mītni Briselē. Tomēr braucieni starp Briseli un Strasbūru turpinājās, jo dalībvalstis vienojās un Līgumos (Protokolā Nr. 6) paredzēja, ka “Eiropas Parlaments atrodas Strasbūrā, kur notiek 12 ikmēneša plenārsēdes, to skaitā budžeta sēde. Papildu plenārsēdes notiek Briselē [...]”. Lūgumraksta iesniedzējs piemin dažādas iniciatīvas, kuras ierosinājuši EP deputāti sakarā ar vienīgās mītnes izveidi Briselē. Viņš uzsver, ka Eiropas Parlaments atrodas neparastā situācijā, jo tas nedrīkst pats lemt par savas mītnes atrašanās vietu. Kā risinājumu lūgumraksta iesniedzējs ierosina Briselē esošo plenārsēžu zāli “Brussels” pārdēvēt par “STRASBOURG”, lai tādējādi Eiropas Parlaments, pulcējoties Briselē, varētu vienlaikus formāli atrasties Strasbūrā atbilstīgi tiesību akta tekstam. Tāpēc lūgumraksta iesniedzējs ierosina pārdēvēt plenārsēžu zāli “Brussels”, un uzsver izmaksu un vidiskos ietaupījumus, ko varētu gūt, šādi rīkojoties.

It costs only around 1000 Eur to make new signs and install them.

France will lose half of billion profit, if it will be accepted.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now