Administration

By Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
17,333 17,333 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията описва как Европейският парламент е започнал дейността си през 50-те години в Страсбург, като е използвал сградата на Съвета на Европа, но след това на по-късен етап е взел решение да притежава своя собствена сграда в Брюксел. Пътуването между Брюксел и Страсбург обаче продължило, както са се договорили държавите членки и както е залегнало в Договорите (Протокол № 6), че „Седалището на Европейския парламент е в Страсбург, където се провеждат дванадесетте месечни пленарни заседания, включително и заседанието относно бюджета. Допълнителните пленарни заседания се провеждат в Брюксел [...]“. Вносителят на петицията посочва различни инициативи, предприети от членовете с оглед на установяването на едно седалище в Брюксел. Той подчертава, че положението на Европейския парламент е особено, тъй като не му е позволено да вземе решение относно местоположението на собственото си седалище. Решението, което вносителят предлага, е пленарната зала в Брюксел да се преименува на „СТРАСБУРГ“, като по този начин, в съответствие с правния текст, макар и да заседава в Брюксел, Европейският парламент все пак ще заседава в „Страсбург“. Ето защо вносителят предлага пленарната зала в Брюксел да бъде преименувана и подчертава икономиите по отношение на разходите и околната среда, до които ще доведе това.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now