Verwaltung

By Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
17.333 Supporters 17.333 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren beskriver hur Europaparlamentet på 1950-talet inledde sin verksamhet i Strasbourg genom att använda Europarådets byggnad, men senare beslutade att ha sitt eget säte i Bryssel. Resorna mellan Bryssel och Strasbourg fortsatte, såsom medlemsstaterna enats om och såsom det fastställs i fördragen (protokoll nr 6), ”Europaparlamentet ska ha sitt säte i Strasbourg där de tolv månatliga plenarsammanträdena, inklusive budgetsammanträdet, ska hållas. Extra plenarsammanträden ska hållas i Bryssel.” Framställaren hänvisar till olika initiativ som tagits av ledamöterna för att etablera ett enda säte i Bryssel. Framställaren betonar att Europaparlamentets situation är särskilt svår, eftersom det inte får besluta om platsen för sitt eget säte. Som en lösning föreslår framställaren att plenisalen i Bryssel ska döpas om till ”STRASBOURG”, så att Europaparlamentet, i Bryssel, fortfarande sammanträder i Strasbourg, i enlighet med lagtexten. Framställaren föreslår därför att namnet på plenisalen i Bryssel ska ändras och framhåller de kostnadsmässiga och miljömässiga besparingar som därmed skulle uppstå.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international