Verwaltung

By Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
17.333 Supporters 17.333 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Předkladatel petice popisuje, jak Evropský parlament v padesátých letech zahájil své fungování ve Štrasburku v budově Rady Evropy a později rozhodl o pořízení vlastní budovy v Bruselu. Cestování mezi Bruselem a Štrasburkem však pokračovalo a členské státy souhlasily s tím, co současně zakotvily ve Smlouvách (Protokol č. 6): „Evropský parlament má sídlo ve Štrasburku, kde se konají plenární zasedání, která trvají 12 měsíců, včetně zasedání o rozpočtu. Doplňující plenární zasedání se konají v Bruselu. [...]”. Předkladatel petice odkazuje na různé iniciativy poslanců s ohledem na ustanovení jediného sídla v Bruselu. Předkladatel petice poukazuje na to, že situace Evropského parlamentu je poněkud zvláštní, když Evropský parlament nemůže rozhodnout o umístění svého vlastního sídla. Jako řešení předkladatel petice navrhuje přejmenovat bruselský plenární jednací sál v Bruselu na „Štrasburk“, aby tímto se Evropský parlament dále scházel ve „Štrasburku“, tak jak stanoví právní text Smluv. Předkladatel proto navrhuje přejmenování bruselského plenárního jednacího sálu a poukazuje na úspory nákladů a přínosy pro životní prostředí, ke kterým by toto rozhodnutí vedlo.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international