Verwaltung

By Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
17.333 Supporters 17.333 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície opisuje, ako Európsky parlament v 50. rokoch minulého storočia začal svoju činnosť v Štrasburgu, pričom využíval budovu Rady Európy, ale neskôr sa rozhodol vytvoriť si vlastnú snemovňu v Bruseli. V cestovaní medzi Bruselom a Štrasburgom sa však pokračovalo, keďže členské štáty sa dohodli a zakotvili v zmluvách (Protokol č. 6), že „Európsky parlament má svoje sídlo v Štrasburgu, kde sa koná 12 mesačných plenárnych zasadnutí, vrátane zasadnutia o rozpočte. Dodatočné plenárne zasadnutia sa konajú v Bruseli [...]„. Predkladateľ petície poukazuje na rôzne iniciatívy poslancov s cieľom ustanoviť jediné sídlo v Bruseli. Predkladateľ petície zdôrazňuje, že situácia Európskeho parlamentu je špecifická, pretože sám nemôže rozhodnúť o umiestnení svojho vlastného sídla. Ako riešenie predkladateľ petície navrhuje premenovať bruselskú rokovaciu sálu v Bruseli na „ŠTRASBURG“, aby Európsky parlament, zasadajúc v Bruseli, naďalej zasadal v „Štrasburgu“ v súlade s právnym textom. Predkladateľ petície preto navrhuje premenovanie rokovacej sály v Bruseli a zdôrazňuje finančné a environmentálne úspory, ktoré by to prinieslo.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international