Verwaltung

By Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
17.333 Supporters 17.333 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składający petycję opisuje, w jaki sposób Parlament Europejski w latach pięćdziesiątych rozpoczął działalność w Strasburgu, wykorzystując budynek Rady Europy, ale później podjęto decyzję o własnym budynku w Brukseli. Podróżowanie między Brukselą a Strasburgiem trwało jednak dalej, zgodnie z ustaleniami państw członkowskich i zapisem w traktatach (protokół nr 6), że „Parlament Europejski ma siedzibę w Strasburgu, gdzie odbywa się 12 posiedzeń plenarnych, w tym posiedzenie budżetowe. Dodatkowe posiedzenia plenarne odbywają się w Brukseli [...]”. Składający petycję odnosi się do różnych inicjatyw podjętych przez posłów w celu ustanowienia jednej siedziby w Brukseli. Składający petycję podkreśla, że sytuacja Parlamentu Europejskiego jest szczególna, ponieważ nie może decydować o lokalizacji własnej siedziby. Jako rozwiązanie składający petycję sugeruje zmianę nazwy sali posiedzeń plenarnych w Brukseli na „STRASBURG”, tak aby podczas posiedzenia w Brukseli Parlament Europejski nadal spotykał się w „Strasburgu”, zgodnie z tekstem prawnym. W związku z tym składający petycję sugeruje zmianę nazwy sali posiedzeń plenarnych w Brukseli i zwraca uwagę na oszczędności kosztów i korzyści w zakresie ochrony środowiska, które przyniosłoby takie rozwiązanie.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international