Verwaltung

By Nico Semsrott (German) on renaming the European Parliament Plenary Room in Brussels and establishing the European Parliament’s single seat in Brussels  

European Parliament
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
17.333 Supporters 17.333 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched February 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kirjeldab, kuidas Euroopa Parlament kasutas oma tegevuse alguses viiekümnendatel aastatel Strasbourgis Euroopa Nõukogu hoonet, kuid otsustas hiljem oma maja kasuks Brüsselis. Sõitmine Brüsseli ja Strasbourgi vahet aga jätkus, sest liikmesriigid leppisid kokku ja sätestasid aluslepingutes (protokoll nr 6, et „Euroopa Parlamendi asukoht on Strasbourgis, kus peetakse 12 igakuist täisistungjärku, sealhulgas eelarveistungjärk. Lisatäisistungjärgud peetakse Brüsselis [...]“. Petitsiooni esitaja viitab parlamendiliikmete erinevatele algatustele seada sisse üksainus asukoht Brüsselis. Petitsiooni esitaja rõhutab, et Euroopa Parlamendi olukord on eriline, sest tal ei ole lubatud endal oma asukoha üle otsustada. Lahendusena soovitab petitsiooni esitaja nimetada Brüsseli täiskogu istungisaali ümber „STRASBOURGiks“, nii et Brüsselis kogunedes kohtub Euroopa Parlament kooskõlas õigusaktiga ikka Strasbourgis. Seepärast soovitab petitsiooni esitaja Brüsseli täiskogu istungisaali ümber nimetada ning rõhutab sellega kaasnevat kulude säästu ja keskkonnahoidu.

Thank you for your support, European Parliament

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international