Umwelt

Par ES vides tiesību aktu pārkāpumiem un kurā aicina apturēt visus darbus un pārtraukt atkritumu apglabāšanu Grammatiko atkritumu poligonā Mavro Vouno  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Time remaining 2 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Lūgumraksta iesniedzējs jau ir sniedzis informāciju saistībā ar lūgumrakstu Nr. 0573/2011, kas tika apspriests komitejā 2018. gada 21. martā, un šajā saistībā pauž nožēlu par to, ka Atikas reģions nepilda komitejas pieprasījumu veikt jaunu ietekmes uz vidi novērtējumu.Viņš jo īpaši apgalvo, ka Grieķijas iestādes pārkāpj Direktīvu 92/43/EEK par dabisko dzīvotņu, savvaļas faunas un floras aizsardzību, proti, netiek aizsargāta noteikta Natura 2000 jūras teritorija tieši blakus tādas pastāvošas ūdensteces estuāram, kura tek cauri atkritumu poligonam.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international