Umwelt

ELi keskkonnaõiguse rikkumiste kohta ning milles ta nõuab kõigi tööde ja jäätmete kõrvaldamise lõpetamist Grammatiko Mavro Vouno prügilas 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja oli juba esitanud petitsiooniga nr 0573/2011 seotud avalduse, mida arutati parlamendikomisjonis 21. märtsil 2018, ning taunib sellega seoses asjaolu, et Attika piirkond eirab petitsioonikomisjoni taotlust viia läbi uus keskkonnamõju hindamine.Ta väidab, et Kreeka ametiasutused on rikkunud eelkõige direktiivi 92/43/EMÜ (looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta), nimelt ei suuda nad kaitsta Natura 2000 mereala, mis asub prügilat läbiva oja suudmeala vahetus läheduses.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international