Umwelt

Om överträdelser av EU:s miljölagstiftning och krav på ett stopp för allt arbete och avfallshantering vid deponin vid Mavro Vouno i Grammatiko 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren har redan lämnat kommentarer avseende framställning nr 0573/2011, som diskuterades i utskottet den 21 mars 2018, och beklagar i detta avseende att regionen Attika inte har följt utskottets önskemål om en ny miljökonsekvensbedömning.Han hävdar i synnerhet att de grekiska myndigheterna har brutit mot direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och underlåtit att skydda en plats som utsetts till Natura 2000-område i omedelbar närhet av mynningen på ett vattendrag som rinner genom deponin.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international