Umwelt

Om överträdelser av EU:s miljölagstiftning och krav på ett stopp för allt arbete och avfallshantering vid deponin vid Mavro Vouno i Grammatiko 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Time remaining 9 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren har redan lämnat kommentarer avseende framställning nr 0573/2011, som diskuterades i utskottet den 21 mars 2018, och beklagar i detta avseende att regionen Attika inte har följt utskottets önskemål om en ny miljökonsekvensbedömning.Han hävdar i synnerhet att de grekiska myndigheterna har brutit mot direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, och underlåtit att skydda en plats som utsetts till Natura 2000-område i omedelbar närhet av mynningen på ett vattendrag som rinner genom deponin.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now