Umwelt

Om overtrædelser af EU's miljølovgivning og opfordring til at stoppe alt arbejde og affaldsbortskaffelse ved lossepladsen Mavro Vouno i Grammatiko 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren havde allerede fremsat bemærkninger i forbindelse med andragende nr. 0573/2011, som blev drøftet i udvalget den 21.03.2018, og beklager i denne forbindelse, at regionen Attika ikke overholdt udvalgets anmodning om at gennemføre en ny miljøkonsekvensvurdering.Han hævder navnlig, at de græske myndigheder har overtrådt direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter, navnlig den manglende beskyttelse af et udpeget havområde under Natura 2000 i umiddelbar nærhed af et eksisterende vandløb, der passerer lossepladsen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now