Umwelt

относно нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната среда и с призив за спиране на всички дейности и на изхвърлянето на отпадъци в депото за отпадъци в Мавро Вуно в Граматико 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Time remaining 9 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията вече е внесъл петиция 0573/2011, която беше разгледана в комисия на 21.3.2018 г. и в тази връзка осъжда липсата на съблюдаване от страна на региона Атика на искането на Комисията за извършване на нова оценка на въздействието върху околната среда.Той по-конкретно твърди за нарушение на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна от страна на гръцките органи, а именно – непредоставянето на защита на определената по „Натура 2000“ морска зона в непосредствена близост до естуара на поток, пресичащ депото за отпадъци.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now