Umwelt

относно нарушения на законодателството на ЕС в областта на околната среда и с призив за спиране на всички дейности и на изхвърлянето на отпадъци в депото за отпадъци в Мавро Вуно в Граматико 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията вече е внесъл петиция 0573/2011, която беше разгледана в комисия на 21.3.2018 г. и в тази връзка осъжда липсата на съблюдаване от страна на региона Атика на искането на Комисията за извършване на нова оценка на въздействието върху околната среда.Той по-конкретно твърди за нарушение на Директива 92/43/ЕИО за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна от страна на гръцките органи, а именно – непредоставянето на защита на определената по „Натура 2000“ морска зона в непосредствена близост до естуара на поток, пресичащ депото за отпадъци.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now