Umwelt

O porušovaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a požadovaní zastavenia všetkých prác a likvidácie odpadu na skládke v Mavro Vouno Grammatiko 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
2% from 500 for quorum
  1. Launched October 2019
  2. Time remaining 2 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície už predložil petíciu č. 0573/2011, ktorá bola prerokovaná vo výbore 21. 3. 2018. V tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že región Attika nereagovala na žiadosť výboru o nové posúdenie vplyvu na životné prostredieUvádza najmä porušovanie smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín gréckymi orgánmi tým, že nechránia označenú morskú lokalitu sústavy Natura 2000 v bezprostrednej blízkosti ústia existujúceho potoka, ktorý tečie cez skládku.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international