Umwelt

O porušovaní právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a požadovaní zastavenia všetkých prác a likvidácie odpadu na skládke v Mavro Vouno Grammatiko 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície už predložil petíciu č. 0573/2011, ktorá bola prerokovaná vo výbore 21. 3. 2018. V tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad tým, že región Attika nereagovala na žiadosť výboru o nové posúdenie vplyvu na životné prostredieUvádza najmä porušovanie smernice 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín gréckymi orgánmi tým, že nechránia označenú morskú lokalitu sústavy Natura 2000 v bezprostrednej blízkosti ústia existujúceho potoka, ktorý tečie cez skládku.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international