Umwelt

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched October 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Indiener heeft al eerder een verzoekschrift over dit onderwerp ingediend, namelijk nr. 0573/2011, dat op 21 maart 2018 in de commissie is besproken, en hij betreurt in dit verband dat de regio Attica niet heeft voldaan aan het verzoek van de commissie om een nieuwe milieu-effectbeoordeling uit te voeren.Hij maakt met name gewag van een schending door de Griekse autoriteiten van Richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, aangezien zij nalaten een marien Natura 2000-gebied in de onmiddellijke nabijheid van de monding van een bestaande beek die door de stortplaats stroomt, te beschermen.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international