Gesundheit

относно предполагаема липса на обществена консултация и въздействието върху околната среда, произтичащо от новото летище, което ще бъде построено от полското правителство 

K. K.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
34 Supporters 34 in Europäische Union
7% from 500 for quorum
  1. Launched June 2020
  2. Time remaining > 6 Wochen
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията твърди, че полското правителство е приело специален закон, който дава право на публичните органи да построят летище с капацитет от 100 милиона пътници на юг от Варшава, без обществена консултация и извършване на оценка на въздействието върху околната среда. Според вносителя планът за построяване на летище е в нарушение на Конвенцията от Орхус, Конвенцията за ландшафта и Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда. Вносителят твърди, че органите не разкриват пред местните общности точното местонахождение на летището и плановете за него. Вносителят счита, че една възможна алтернатива на новото летище би могло да бъде разширяването на съществуващите летища във Варшава, Модлин и Радом.

Thank you for your support, K. K.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international