Gesundheit

от името на „Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit“, относно неблагоприятните въздействия върху здравето от LED осветлението 

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 2 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията описва заболяването си – той страда от отрицателни последици за здравето от излагането на изкуствено осветление, по-специално на LED осветление, което изглежда се дължи на трепкането на това осветление. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да предприеме мерки за предотвратяване на изключителното използване на LED осветление на обществени места и за целите на обществените услуги, включително транспорта, за да се защитят хората, страдащи от това заболяване, и да им се даде възможност да живеят нормално. Вносителят на петицията също така призовава за преразглеждане на условията, с които се измерва ефективността на електрическото осветление, и за това енергийната ефективност да не да бъде единственият критерий за определяне на жизнения цикъл на даден продукт.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international