Health

от името на „Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit“, относно неблагоприятните въздействия върху здравето от LED осветлението 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията описва заболяването си – той страда от отрицателни последици за здравето от излагането на изкуствено осветление, по-специално на LED осветление, което изглежда се дължи на трепкането на това осветление. Вносителят на петицията призовава Европейския парламент да предприеме мерки за предотвратяване на изключителното използване на LED осветление на обществени места и за целите на обществените услуги, включително транспорта, за да се защитят хората, страдащи от това заболяване, и да им се даде възможност да живеят нормално. Вносителят на петицията също така призовава за преразглеждане на условията, с които се измерва ефективността на електрическото осветление, и за това енергийната ефективност да не да бъде единственият критерий за определяне на жизнения цикъл на даден продукт.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now