Health

ühenduse Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit nimel LED-valgustuse mõju kohta tervisele 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Petitsiooni esitaja kirjeldab oma haigust, mille tõttu ta kannatab tervisehäirete all, mis tulenevad kokkupuutest kunstliku valgustusega, eelkõige LED-valgustusega, ja mis on ilmselt põhjustatud selliste tulede vilkumisest. Petitsiooni esitaja nõuab, et Euroopa Parlament võtaks meetmeid, et vältida üksnes LED-valgustuse kasutamist avalikus ruumis ja avalike teenuste, sealhulgas transpordi kasutamisel, et kaitsta sellise olukorra all kannatavaid inimesi ja võimaldada neil normaalselt elada. Petitsiooni esitaja nõuab ka, et vaadataks läbi tingimused, mille alusel elektrivalgustuse tõhusust mõõdetakse, ning et energiatõhusus ei peaks olema ainus kriteerium toote olelusringi kindlaksmääramisel.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now