Health

For "Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit", om LED-belysnings helbredsmæssige virkninger 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 14 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren beskriver sin sygdomstilstand, hvor han lider under negative helbredsmæssige virkninger som følge af eksponeringen for kunstig belysning, navnlig LED-belysning. Dette skyldes tilsyneladende blinklyssystemet i disse lys. Andrageren opfordrer Europa-Parlamentet til at træffe foranstaltninger til at forhindre, at der udelukkende anvendes LED-belysning i offentlige rum og offentlige tjenester, herunder transport, for at beskytte mennesker med denne sygdomstilstand og give dem mulighed for at leve et normalt liv. Andrageren opfordrer også til en revision af betingelserne for, hvordan effektiviteten af elbelysningen måles, og til, at energieffektivitet ikke bør være det eneste kriterium for at bestemme et produkts livscyklus.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now