Arbeit

от името на Asociación Sindical Independiente de Justicia, относно дискриминация при третирането на временно наети длъжностни лица в публичния сектор от страна на държавните органи в Испания, в нарушение на Директива 1999/70/ЕО  

ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
870 Supporters 870 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 14 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква, че публичните органи в Испания нарушават Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), и резолюцията на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно злоупотребата със срочни договори, като сериозно накърняват условията на труд на длъжностните лица в съдилищата. Вносителят на петицията посочва, че испанските органи многократно и постоянно нарушават посочения законодателен акт. Вносителят на петицията призовава за правилно транспониране на Директива 1999/70/ЕО по отношение на ефективни и възпиращи механизми за санкциониране на злоупотребата със срочни договори за временно наетите лица в публичния сектор, работещи за Administración de Justicia [съдебната система], като превръщането на тези срочни трудови договори в постоянни е единствената възможност, която е в съответствие с Директива 1999/70/ЕО. Той също така призовава процесите на подбор, организирани за общите правни и административни отдели на Administración de Justicia, да бъдат отменени, докато разпоредбите на горепосочената директива относно санкциите за злоупотреба със срочни договори не бъдат транспонирани правилно.

Thank you for your support, ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international