от името на Asociación Sindical Independiente de Justicia, относно дискриминация при третирането на временно наети длъжностни лица в публичния сектор от страна на държавните органи в Испания, в нарушение на Директива 1999/70/ЕО  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
870 870 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква, че публичните органи в Испания нарушават Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), и резолюцията на Европейския парламент от 31 май 2018 г. относно злоупотребата със срочни договори, като сериозно накърняват условията на труд на длъжностните лица в съдилищата. Вносителят на петицията посочва, че испанските органи многократно и постоянно нарушават посочения законодателен акт. Вносителят на петицията призовава за правилно транспониране на Директива 1999/70/ЕО по отношение на ефективни и възпиращи механизми за санкциониране на злоупотребата със срочни договори за временно наетите лица в публичния сектор, работещи за Administración de Justicia [съдебната система], като превръщането на тези срочни трудови договори в постоянни е единствената възможност, която е в съответствие с Директива 1999/70/ЕО. Той също така призовава процесите на подбор, организирани за общите правни и административни отдели на Administración de Justicia, да бъдат отменени, докато разпоредбите на горепосочената директива относно санкциите за злоупотреба със срочни договори не бъдат транспонирани правилно.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now