Arbeit

Israel Fulgencio ühenduse Asociación Sindical Independiente de Justicia nimel ajutiste riigiametnike diskrimineerimise kohta Hispaania riigiasutuste poolt, millega rikutakse direktiivi 1999/70/EÜ  

ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
870 Supporters 870 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 16 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Petitsiooni esitaja kaebab, et Hispaania ametiasutused rikuvad nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, ning Euroopa Parlamendi 31. mai 2018. aasta resolutsiooni tähtajaliste töölepingutega seotud kuritarvituste kohta, millega tõsiselt kahjustatakse kohtuametnike töötingimusi. Petitsiooni esitaja juhib tähelepanu asjaolule, et Hispaania ametiasutused rikuvad seda seadusandlikku akti korduvalt ja pidevalt. Petitsiooni esitaja nõuab direktiivi 1999/70/EÜ nõuetekohast ülevõtmist seoses tõhusate ja hoiatavate mehhanismidega, millega karistatakse selliste ajutiste riigiametnike tähtajaliste lepingute kuritarvitamist, kes töötavad kohtutes (Administración de Justicia), kusjuures nende tähtajaliste lepingute muutmine tähtajatuteks on ainus võimalus, mis on kooskõlas direktiiviga 1999/70/EÜ. Samuti nõuab ta, et „Administración de Justicia“ üldiste õigus- ja haldusosakondade valikumenetlused tühistataks, kuni eespool nimetatud direktiivi sätted, mis käsitlevad karistusi tähtajaliste lepingute kuritarvitamise eest, on nõuetekohaselt üle võetud.

Thank you for your support, ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international