Arbeit

För ”Asociación Sindical Independiente de Justicia”, om att visstidsanställda offentliga tjänstemän diskrimineras av de statliga myndigheterna i Spanien, i strid med direktiv 1999/70/EG  

ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
870 Supporters 870 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 15 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Framställaren påtalar att Spaniens offentliga myndigheter handlar i strid med rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP, liksom med Europaparlamentets resolution av den 31 maj 2018 om missbruk av tidsbestämda anställningsavtal genom att allvarligt urholka domstolspersonalens arbetsvillkor. Framställaren påpekar att Spaniens myndigheter fortlöpande och genomgående bryter mot ovannämnda rättsakt. Framställaren påyrkar ett korrekt införlivande av direktiv 1999/70/EG när det gäller effektiva och avskräckande mekanismer mot missbruk av tidsbestämda anställningsavtal med visstidsanställda offentliga tjänstemän som arbetar för Administración de Justicia [domstolsväsendet], eftersom enda sättet att följa direktiv 1999/70/EG vore att omvandla dessa tidsbestämda anställningsavtal till avtal om fast anställning. Han vill också att de urvalsförfaranden som satts i gång för uttagning av personal till de allmänna juridiska och administrativa avdelningarna hos Administración de Justicia ska inställas, till dess att ovannämnda direktivs bestämmelser om påföljder för missbruk av tidsbestämda anställningsavtal har införlivats på ett korrekt sätt.

Thank you for your support, ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international