Arbeit

V mene Asociación Sindical Independiente de Justicia, o diskriminačnom zaobchádzaní španielskych orgánov s dočasnými zamestnancami verejnej správy v rozpore so smernicou 1999/70/ES  

ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
870 Supporters 870 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 14 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa sťažuje, že verejné orgány v Španielsku vážnym narúšaním pracovných podmienok súdnych úradníkov porušujú smernicu Rady 1999/70/ES z 28. júna 1999 o rámcovej dohode o práci na dobu určitú, ktorú uzavreli ETUC, UNICE a CEEP, a uznesenie Európskeho parlamentu z 31. mája 2018 o zneužívaní zmlúv na určitý čas. Predkladateľ petície poukazuje na to, že španielske orgány tento legislatívny akt opakovane a neustále porušujú. Predkladateľ petície žiada, aby bola smernica 1999/70/ES správne transponovaná, pokiaľ ide o účinné a odrádzajúce mechanizmy, ktoré trestajú zneužívanie zmlúv na ý čas pre dočasných zamestnancov verejnej správy, ktorí pracujú pre Administración de Justicia [súdnictvo], pričom zmena týchto zmlúv na určitý čas na zmluvy na neurčitý čas je jedinou možnosťou, ktorá je v súlade so smernicou 1999/70/ES. Požaduje tiež, aby sa zrušili výberové konania zvolané pre všeobecné právne a administratívne útvary Administración de Justicia, kým sa správne netransponujú ustanovenia uvedenej smernice týkajúce sa sankcií za zneužívanie zmlúv na určitý čas.

Thank you for your support, ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international