Arbeit

W imieniu „Asociación Sindical Independiente de Justicia”, w sprawie dyskryminacji w traktowaniu tymczasowych urzędników publicznych przez władze państwowe w Hiszpanii z naruszeniem dyrektywy 99/70/WE  

ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
870 Supporters 870 in Europäische Union
100% from 500 for quorum
  1. Launched May 2020
  2. Time remaining 15 days
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Składający petycję skarży się, że poprzez poważne pogorszenie warunków pracy urzędników sądowych władze publiczne w Hiszpanii naruszają dyrektywę Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącą Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC), a także rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 31 maja 2018 r. w sprawie nadużywania umów na czas określony. Składający petycję zauważa, że władze hiszpańskie wielokrotnie naruszały i nieustannie naruszają ten akt ustawodawczy. Składający petycję apeluje o prawidłową transpozycję dyrektywy 99/70/WE w kwestii skutecznych i zniechęcających mechanizmów karania za nadużywanie umów na czas określony w odniesieniu do tymczasowych urzędników publicznych „Administración de Justicia” [wymiar sprawiedliwości], których zamiana na umowy na czas nieokreślony jest jedynym rozwiązaniem zgodnym z dyrektywą 99/70/WE. Apeluje on również o unieważnienie procedur wyboru ustanowionych dla ogólnej sekcji prawnej i administracyjnej „Administración de Justicia” do czasu prawidłowej transpozycji przepisów wyżej wymienionej dyrektywy w zakresie kar za nadużywanie umów na czas określony.

Thank you for your support, ACCION SINDICAL INDEPENDIENTE DE JUSTICIA

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international