For "Asociación Sindical Independiente de Justicia", om de statslige myndigheders forskelsbehandling af midlertidigt offentlige ansatte i Spanien i strid med direktiv 1999/70/EF  

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
870 870 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Andrageren klager over, at de offentlige myndigheder i Spanien handler i strid med Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP, og med Europa-Parlamentets beslutning af 31. maj 2018 om misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter ved i alvorlig grad at underminere arbejdsvilkårene for retspersonale. Andrageren påpeger, at de spanske myndigheder gentagne gange og konstant har overtrådt denne lovgivningsmæssige retsakt. Andrageren opfordrer til, at direktiv 1999/70/EF gennemføres korrekt i spansk ret for så vidt angår effektive og afskrækkende mekanismer, der straffer misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter for midlertidigt offentligt ansatte, der arbejder for Administración de Justicia, idet en konvertering af disse tidsbegrænsede kontrakter til permanente kontrakter er den eneste mulighed, der er i overensstemmelse med direktiv 1999/70/EF. Han opfordrer også til aflysning af de udvælgelsesprocedurer for de generelle juridiske og administrative afdelinger under "Administración de Justicia", der er indkaldt til, indtil bestemmelserne i førnævnte direktiv om sanktioner for misbrug af anvendelsen af tidsbegrænsede ansættelseskontrakter er korrekt gennemført.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now