Handelspolitik

O potrebe zahrnúť do obchodných dohôd medzi EÚ a Mercosurom opatrenia na ochranu životného prostredia s cieľom zabrániť odlesňovaniu 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
19 Supporters 19 in European Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície poukazuje na to, že juhoamerické lesy majú zásadný význam pre environmentálnu udržateľnosť a celkové zdravie planéty. Žiada, aby obchodné dohody medzi EÚ a Mercosurom, ktoré majú ratifikovať členské štáty EÚ a Európsky parlament, obsahovali ustanovenia, na základe ktorých budú krajiny združenia Mercosur povinné rešpektovať a dodržiavať Parížsku dohodu o klíme. Vzhľadom na politiku týkajúcu sa Amazonského pralesa, ktorú prijal brazílsky prezident, sa táto požiadavka vzťahuje predovšetkým na Brazíliu. Predkladateľ petície tvrdí, že je neprípustné, aby pre vidinu komerčného zisku dochádzalo k ničeniu životného prostredia.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international