Gesundheit

On the protection of the respect for human rights during the COVID19 pandemic 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched June 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Składająca petycję informuje o niezdolności hiszpańskiego rządu do reagowania na obecny kryzys zdrowotny spowodowany przez COVID-19. Składająca petycję podkreśla, że rząd nie jest w stanie zarządzać podstawowymi środkami ochrony przeznaczonymi dla hiszpańskich pracowników służby zdrowia. Ponadto obwinia rząd za groźby zgłaszania do organów ścigania obywateli, którzy krytykują rząd za pośrednictwem mediów społecznościowych. Składająca petycję zwraca uwagę na naruszenie art. 19 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC), który obejmuje zakres art. 20 konstytucji, stanowiący, że wolność wypowiedzi pozostaje prawem wszystkich Hiszpanów. W związku z tym składająca petycję wzywa Europejski Trybunał Praw Człowieka i Parlament Europejski do podjęcia działań w celu zapewnienia wolnej i demokratycznej Hiszpanii.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international